Zásady ochrany osobních údajů


Děkuji za Váš zájem o naše webové stránky. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže naleznete rozsáhlé informace o práci s daty na tomto webu odpovědným poskytovatelem – New Flag GmbH, Leopoldstraße 154, 80804 München, info@new-flag.com, +49 (0) 89 4111 93830.

Skladování přístupových údajů
Při každém přístupu na naše webové stránky jsou příslušná přístupová data uložena v přihlašovacím souboru na serveru našeho poskytovatele. Tento záznam dat obsahuje Vaší IP adresu, datum a čas požadavku, název požadovaného souboru, název souboru, ze kterého byl požadován soubor, objem přenesených dat a stav přístupu, popis webového prohlížeče a používaného operačního systému a název Vašeho poskytovatele internetových služeb. Tyto údaje jsou shromažďovány z technických důvodů. Toto hodnocení zahrnuje použití neosobních údajů a je prováděno výhradně pro statistické účely. Další osobní údaje jsou pouze zaznamenávány, používány a předávány pouze způsobem, který umožňuje zákon, či za podmínky, že jste souhlasili se sběrem dat.

Založení kontaktu
V případě, že se na nás obrátíte, např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, jsou Vámi poskytnuté informace uloženy za účelem zpracování dotazu a pro účely případných dalších otázek. Pokud uvedete svou e-mailovou adresu či telefonní číslo, New Flag GmbH s Vámi bude komunikovat prostřednictvím těchto komunikačních kanálů. Pokud byste již nechtěli dostávat e-maily nebo telefonní hovory, je zde možnost svůj souhlas kdykoliv zrušit. Chcete-li být odstraněn z e-mailového seznamu, stačí nás kontaktovat prostřednictvím emailu.
Osoba, jejíž vstupní údaje jsou uvedeny, má po celou dobu právo na informace o osobních údajích o ní uložených, jejich původu a příjemci a účelu zpracování dat. Dále má právo na editaci dat a jejich kompletní vymazání.

Soutěže
V případě absence výslovného souhlasu jsou osobní údaje účastníka soutěže shromažďovány, zpracovány a určeny výhradně pro navrhování, provádění a/nebo procesování soutěže a následně odstraněny, jakmile je soutěž u konce. Nedochází k předání třetím osobám. Více informací lze nalézt v podmínkách účasti u příslušné soutěže.

Newsletter
New Flag informuje uživatele o svém konání prostřednictvím newsletteru. Chcete-li dostávat náš newsletter, musíte zadat platnou emailovou adresu a potvrdit zadání kliknutím na potvrzovací odkaz v potvrzovacím e-mailu, který je automaticky odesílán. Další údaje nejsou třeba. Tato data jsou využívána pouze pro zasílání newsletteru a nebudou poskytnuta třetím osobám.
Registrací do newsletteru uložíme Vaši IP adresu a datum registrace. Toto ukládání dat slouží pouze jako důkaz v případě, že dojde ke zneužití e-mailové adresy a přihlášení k odběru novinek třetí stranou, a to bez vědomí dané osoby. Souhlas k ukládání dat, emailové adresy a jejich použití pro zasílání newsletteru může být odvoláno kdykoliv s okamžitou účinností. Odvolání lze provést prostřednictvím odkazu v samotných newsletterech, v profilu nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou výše. Při otevření informační bulletinu, nebo kliknutí na odkaz v něm, budou tyto informace zaznamenány na našem serveru (datum, čas, e-mailová adresa). Tohoto se využívá pro interní statistické účely. Tato data nejsou sloučena do osobního uživatelského profilu.

Zahrnutí služeb a obsahu třetích stran
Tato webová stránka může někdy obsahovat obsah třetích stran, např. YouTube videa, mapování z Google Maps, RSS kanály nebo grafiky z jiných webových stránek. Tímto poskytovatelé takového obsahu (dále jen “poskytovatelé”) získají Vaší IP adresu. V opačném případě, bez Vaší IP adresy, nebudou moci odeslat obsah do vašeho prohlížeče. IP adresa je proto nezbytná k prohlížení tohoto obsahu. Snažíme se používat pouze obsah poskytovatelů, kteří využívají IP adresu výhradně za tímto účelem. Nicméně, nemáme žádný vliv na to, zda poskytovatelé ukládají IP adresu např. pro statistické účely.

Cookies
Tzv. „Cookies“ využíváme s cílem usnadnit užívání našich webových stránek. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být uloženy na Vašem přístupovém zařízení (PC, smartphone apod.). Také je používáme pro lepší pochopení toho, jak se naše webové stránky používají a pro snadnější navigaci. Pomáhají například určit, zda jste konkrétní stránku na našem webu již navštívili nebo ne. Kromě toho nám umožní zjistit, zda jste na našich webových stránkách již byli dříve, nebo zda jste nový návštěvník. Tyto cookies neukládají Vaše osobní údaje.
Jako uživatel si můžete nastavit prohlížeč tak, aby se zabránilo ukládání cookies na pevném disku, nebo abyste byl pokaždé vyzván k souhlasu s umístěním cookies. Kdykoliv můžete vymazat cookies, které již byly uloženy. Podrobnosti o tom, jak postupovat naleznete v návodu k Vašemu webovému prohlížeči. Bez cookies je používání našich webových stránek možné, ale může být narušené (ztížené).

Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webových analýz poskytovanou společností Google Inc. (dále jen “Google”). Google Analytics používá takzvané “Cookies”, textové soubory, které jsou uloženy v počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání našich webových stránek. Informace vytvořené pomocí cookie týkající se Vašeho používání této webové stránky se obvykle přenáší na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. V případě, že dojde k aktivování IP anonymizace na těchto webových stránkách, Google zkrátí IP adresu pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se stává, že plná IP adresa je přenášena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.

Provozovatel této webové stránky zadal společnosti Google jejím jménem použít tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a jako podklad pro vytváření reportů týkajících se aktivity internetových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google nebude spojovat Vaší IP adresu získanou službou Google Analytics ke shromáždění s jakýmikoli jinými daty společnosti Google. Můžete zablokovat používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud tak učiníte, nemusíte být následně schopni plně využívat veškeré funkce této webové stránky.

Tato webová stránka také používá Google Analytics pro výkon podle demografických charakteristik (např. věku a pohlaví) a zájmů. Údaje o demografických charakteristikách a zájmech jsou shromažďovány pro webový přístup cookie třetí strany, dceřiné společnosti Google – DoubleClick. Hodnotíme demografické charakteristiky anonymně a nespojujeme je s osobními údaji. Můžete je deaktivovat kdykoli ve službě Google Nastavení reklam.

Kromě toho můžete Googlu zabránit ve shromažďování a zpracování souborů cookie generovaných dat a dat získaných od Vaším používáním internetových stránek (včetně vaší IP adresy) stahováním instalací následujícího plug-inu prohlížeče: http://tools.google.com/ dlpage / gaoptout? hl = cs-CZ
Můžete také zabránit sledování služby Google Analytics na těchto webových stránkách kliknutím na následující odkaz. To nastaví opt-out cookie, která zabraňuje shromažďování informací o využití při návštěvě této webové stránky: Deaktivovat službu Google Analytics na těchto stránkách.
Používáním této stránky souhlasíte s Google se zpracováním údajů shromážděných o Vás výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

Revocation, changes, corrections and updates
Users have the right to receive free information about the data stored by New Flag, to have incorrect data corrected and to demand the deletion or blocking of data. Users can at any time object the use of their data. However, in some cases New Flag may not be allowed to completely erase the data due to legal retention requirements.

Kontakt
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se sběru, zpracování a používání vašich osobních údajů, nebo pokud byste se chtěli dotazovat na opravu, zablokování nebo výmaz údajů, obraťte se prosím na: New Flag GmbH, Leopoldstraße 154, 80804 München, info@new-flag.com, +49 (0) 89 4111 93830

Poslední úprava: Duben 2016